Spring naar inhoud

ANBI

Stichting de Werf is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) .

Giften aan een ANBI mag u - als u boven een drempelbedrag uitkomt - van de belasting aftrekken. Bij een 'periodieke gift' geldt het drempelbedrag niet.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen; o.a. betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.