Spring naar inhoud

GESCHIEDENIS

HOE IS HET ONTMOETINGSCENTRUM ONTSTAAN?

Reeds in het jaar 1225 werd in het centrum van Kethel een Rooms Katholieke kerk gebouwd, vanaf 1578 in gebruik door de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland. In 1648 creëerde een pastoor aan de huidige Kerkweg een schuilkerk in een schuur. Deze kerk is in 1743 grootschalig verbouwd en jaren later nog eens vernieuwd. In 1888 werd het plan opgevat om aan de overkant van de Kerkweg een nieuwe kerk te bouwen, de huidige Jacobuskerk, inmiddels een Rijksmonument. De bouwers van deze kerk zijn in 1889 tevens de oprichters van Muziekvereniging St.Radboud, thans gevestigd in de voormalige school uit 1892. Ook is er in deze periode een kleine, nog in gebruik zijnde, begraafplaats gerealiseerd met als oudste datum van overlijden 1885. Door de bouw van de kerk kon in 1890 de oude kerk worden gesloopt en op de fundamenten werd een paardenstal en een kosterswoning gebouwd. Tot in de 20e eeuw werd de paardenstal en het plein door de kerkgangers gebruikt om hun paard en wagen te stallen bij het kerkbezoek. In de jaren 1945 tot en met 1985 heeft de paardenstal onderdak geboden aan verschillende verenigingen met activiteiten vooral gericht op de jeugd en met een Katholieke binding. We hebben het dan over de padvinderij, voetbalvereniging VVK en de handbalvereniging HVK.

In het jaar 1977 vestigden de Salesianen van Don Bosco zich als pastores in de parochies van de H.H. St. Jacobus en St. Martinus in Schiedam - Noord. Zij hadden een missie mee gekregen van Bisschop Simonis “het ontwikkelen van jeugd- en jongerenwerk in deze parochies in Schiedam Noord”, een snel groeiend gebied door de bouw van duizenden woningen. De fundamenten hiervoor werden gelegd door Pater Jan. Hij begon zijn eigen    “De Werf” in de pastorie aan de Kerkweg met als start dat kinderen 1 keer per maand na schooltijd hielpen met het vouwen van het kerkblad in de pastorie. Dit werd al gauw elke week een knutselactiviteit. Echter de pastorie leende zich hier niet echt voor en er werd gezocht naar een andere locatie. Na het vertrek van HVK uit de paardenstal, werd dit gebouw door alle betrokkenen unaniem gekozen om te worden omgebouwd tot ontmoetingscentrum voor jong en oud. De basis voor het Ontmoetingscentrum De Werf is hiermee gelegd. In september 1985 is het Ontmoetingscentrum “De Werf” met o.a. een bibliotheek, knutselzolder, ruimte voor de zangkoren en een piepkleine keuken, officieel geopend door de kids Martin van Adrichem en Kim Lansbergen.  Activiteiten van het eerste uur, mengden zich met nieuwe activiteiten.  Het enthousiasme van de grondleggers en medewerkers van het eerste uur is nog steeds merkbaar. Toen de pastores zich in oktober 2001 terugtrokken uit Schiedam hebben vrijwilligers, met (financiële) steun vanuit de parochie, de activiteiten in De Werf voortgezet. Thans is dat gelukkig nog steeds zo, zowel het bestuur als de activiteiten begeleiders zijn allemaal vrijwilligers en blijven daarmee invulling geven aan de missie geformuleerd door bisschop Simonis.

opening 3opening1Opening 2

Toen in 1985 de ‘paardenstal’ was getransformeerd in een ‘Ontmoetingscentrum’ had niemand voorzien dat het initiatief van weleer in de loop van de jaren zo’n groot succes zou worden.

Dit is natuurlijk niet vanzelf gekomen maar dankzij het werk van de vele vrijwilligers in de afgelopen jaren, mogen we tegenwoordig honderden belangstellenden verwelkomen die aan een of meer activiteiten deelnemen. En nog steeds zijn het vrijwilligers die de activiteiten draaiende houden en door hun inzet en enthousiasme de deelnemers weten te binden.

De Werf is nog steeds springlevend en is voor het sociale gebeuren in het ‘Kethelse e.o.’ van grote waarde. Een welkome afwisseling in het dagelijkse leven van oud en jong.

Belangrijke doelstellingen van het huidige bestuur zijn het waarborgen van de continuïteit en het initiëren van nieuwe activiteiten en ontwikkelingen.