Spring naar inhoud

BRIDGEN

BRIDGEN BIJ BC DE WERF

Heeft u zin om te bridgen in De Werf?
De laatste jaren wordt er veelvuldig bridge gespeeld in De Werf. Het is niet zo verwonderlijk want deze denksport wordt niet alleen steeds populairder in Nederland, maar zeker ook in Schiedam waarbij BC De Werf inmiddels is uitgegroeid tot een begrip.
In het seizoen 2020 - 2021 zijn er opnieuw vier mogelijkheden in het Ontmoetingscentrum om aan een van deze bridgeactiviteiten deel te nemen.  

Corona aanpassingen:
Het Ontmoetingscentrum is aangepast aan de corona richtlijnen. Om hier aan te kunnen voldoen is er een protocol opgesteld goedgekeurd door de gemeente Schiedam.
Dit protocol is te lezen op de site www.dewerfkethel.nl.
Ook is hier een speciale aanvulling opgemaakt om het bridgen in De Werf weer mogelijk te maken. Door de coronamaatregelen is er per keer slechts ruimte voor 28 deelnemers. Hoelang deze beperking gaat duren is voor iedereen koffiedik kijken.
We gaan er bij het begin van het seizoen in september vanuit dat dit in ieder geval nog tot minimaal het einde van het jaar 2020 zal zijn.

Op maandagavond start het vervolg op de vorig seizoen gehouden beginnerscursus.
We beginnen om 19.00 uur en stoppen rond 22.00 uur. De bedoeling is om een aantal bridgeonderwerpen te herhalen en verder uit te diepen. Ook kunnen de cursisten zelf onderwerpen aandragen die ze graag behandeld willen hebben.

Op donderdagmiddag wordt er vanaf 13.45 uur gespeeld door een groep bridgers met als basis de boekjes 'Bridge in een Flits' van Berry Westra. In totaal worden er gedurende 24 weken, 4 competities van 6 weken gespeeld. Hierbij wordt één week gewoon gespeeld en de andere week behandelen we eerst een bridgeonderwerp, biedquiz, of spelregel.
Tevens wordt er viermaal een zeer gezellige bridgedrive georganiseerd.                                                 

donderdag 1   donderdag 2

Op vrijdagmiddag wordt er al vanaf 2010 in een gezellige en ontspannen sfeer, bridge gespeeld. Ook in dit seizoen gaan we weer spelen met een afwisselend programma.                                                                                                                                1e week: behandelen van een bridge onderwerp gedurende 30 - 40 minuten,  gevolgd door het spelen van 18 spellen, 6 rondjes van 3 spellen.
2e week: spelen van 21 spellen: 7 rondjes van 3 spellen.
3e week: biedquiz gevolgd door het spelen van 18 spellen, 6 rondjes van 3 spellen. 
4 e week:
Spelen van 21 spellen: 7 rondjes van 3 spellen.
Deze volgorde zal zich gedurende het hele seizoen herhalen waarbij er 4 competities van 6 zittingen en 4 feestelijke drives georganiseerd worden.

vrijdagmiddag 1   vrijdagmiddag 2

Op vrijdagavond wordt de reuze sfeervolle bridge-instuif georganiseerd. Op deze avond kan normaal gesproken iedereen binnenvallen, bij voorkeur met partner, die (een beetje) kan bridgen en beschikt over een goed humeur. In de coronaperiode is het echter noodzakelijk om je vooraf aan te melden bij John & Marja. We starten uiterlijk 19.15 uur.

Er wordt met hand geschudde spellen gespeeld en er wordt  ‘n competitiestand bijgehouden met aan het einde van het  jaar en aan het einde van het seizoen een winnaar. Om in deze eindstand opgenomen te worden moet u minimaal 8 van de 12 avonden meegespeeld hebben. We spelen in totaal 24 competitieavonden en 4 drives. Om aan de Kerst- en/of einddrive deel te kunnen nemen, moet u minimaal zes avonden deelgenomen hebben.   

vrijdagavond 1   vrijdagavond 2

Wanneer:                  
Op maandagavond van 19.00 uur t/m 22.00 uur.
De openingsdrive is op 26.10.2020 en de slotdrive op 31.05.2021.

Op donderdagmiddag  van 13.45 t/m 16.45 uur.
De openingsdrive is op  29.10.2020 en de slotdrive is op 27.05.2021.                             

Op vrijdagmiddag van 13.30 t/m 16.30 uur.
De openingsdrive is op 30.10.2020 en de slotdrive is op 28.05.2021.

Op vrijdagavond van 19.15 t/m 22.30 uur.
De openingsdrive is op 30.10.2020 en de slotdrive is op 28.05.2021.                                                             

Kosten:
De contributie voor de maandagavond, donderdag- en vrijdagmiddag bedraagt € 80,00 per seizoen inclusief 2 maal koffie/thee.
Voor de bridge instuif wordt € 2,50 per persoon per keer betaald, inclusief 1 maal koffie/thee.
Het lidmaatschap van De Werf bedraagt € 10,00 per seizoen.
Vóór aanvang van het seizoen te voldoen.

Contactpersoon:       Maandagavond:
Anneke van Schooten, 06 153 90 126, avschooten3@gmail.com
geholpen door Lia Terpstra, Ria Krijgsman en Jack & Corrie Kerklaan.

Donderdagmiddag:
Ineke Breugem / Thea Dijkhuizen 010 471 23 73, ineke.thea@gmail.com geholpen door Marguerite Putto, Jack Kerklaan en Ria Krijgsman.  

Vrijdagmiddag:
Astrid Poot 06 53485930, astridpoot10@gmail.com
geholpen door Jan Kloos, Hennie Wichers en Tonnie Heijster(zomer)

Vrijdagavond:
John & Marja Veldhoven 010  470 71 93, jmveldhoven@caiway.nl geholpen door  Jan & Jacqueline Kloos.   

Bridgelessen en behandelen van bridgeonderwerpen wordt gedaan door Ton Verdoes, 06 533 28 960, a.verdoes@caiway.nl.
gediplomeerd bridgedocent van de N.B.B.