Spring naar inhoud

BRIDGEN

Heeft u zin om te bridgen in De Werf?

De laatste jaren wordt er veelvuldig bridge gespeeld in De Werf. Het is niet zo verwonderlijk want deze denksport wordt niet alleen steeds populairder in Nederland, maar zeker ook in Schiedam. In het seizoen 2018 - 2019 zijn er opnieuw weer veel mogelijkheden in het Ontmoetingscentrum om aan een van deze bridgeactiviteiten deel te nemen. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met één van de bridge coördinatoren.

Op donderdagmiddag wordt er vanaf 13.45 uur gespeeld door een groep bridgers met als basis de boekjes 'Bridge in een Flits' van Berry Westra. In totaal worden er gedurende 24 weken, 4 competities van 6 weken gespeeld. Hierbij wordt één week gewoon gespeeld en de andere week behandelen we eerst een bridgeonderwerp, biedquiz, of spelregel.
Tevens wordt er viermaal een zeer gezellige bridgedrive georganiseerd.
Momenteel zijn er zo’n 40 deelnemers, het maximum aantal is 56.

donderdag 1 donderdag 2

Op vrijdagmiddag wordt er al vanaf 2010 in een gezellige en ontspannen sfeer, bridge gespeeld in het Ontmoetingscentrum. Een opzet waar heel veel belangstelling voor is. Ook in dit seizoen gaan we weer spelen met een afwisselend programma.

1e week: behandelen van een bridge onderwerp gedurende 30 - 40 minuten, gevolgd door het spelen van 14 door de computer geschudde en gedupliceerde spellen en 4 thema spellen: in totaal 6 rondjes van 3 spellen.
2e week: spelen van 21 spellen: 7 rondjes van 3 spellen.
3e week: biedquiz gevolgd door het spelen van 18 spellen, 6 rondjes van 3 spellen.
4 e week: Spelen van 21 spellen: 7 rondjes van 3 spellen.
Deze volgorde zal zich gedurende het hele seizoen herhalen waarbij er 4 competities van 6 zittingen en 4 feestelijke drives georganiseerd worden. Het maximum aantal deelnemers van 56 is al bereikt. Mocht u zich toch aan willen melden dan wordt u op de wachtlijst geplaatst.

vrijdagmiddag 1 vrijdagmiddag 2

Op vrijdagavond wordt de reuze sfeervolle bridge-instuif georganiseerd. Op deze avond kan iedereen binnenvallen, bij voorkeur met partner, die (een beetje) kan bridgen maar ook beschikt over een goed humeur. Aanmelden kan tot uiterlijk 19.30 uur in De Werf.

Er wordt met handgeschudde spellen gespeeld en er wordt  ‘n competitiestand bijgehouden met aan het einde van het  jaar en aan het einde van het seizoen een winnaar. Om in deze eindstand opgenomen te worden moet u minimaal 8 van de 12 avonden meegespeeld hebben. We spelen in totaal 24 competitieavonden en 4 drives. Om aan de Kerst- en/of einddrive deel te kunnen nemen, moet u minimaal zes avonden deelgenomen hebben.

vrijdagavond 1 vrijdagavond 2

Wanneer:
Op donderdagmiddag  van 13.45 t/m 16.45 uur. De openingsdrive is op  20 september 2018 en de slotdrive is op 25 april 2019.

Op vrijdagmiddag van 13.30 t/m 16.30 uur. De openingsdrive is op 21 september 2018 en de slotdrive is op 26 april 2019.

Op vrijdagavond gaan we beginnen met de openingsdrive op 21 september 2018 en op 26 april 2019 spelen we de slotdrive.
Ook op de 1e vrijdag  van de maand wordt er gespeeld.

Kosten:
De contributie voor de donderdag- en vrijdagmiddag bedraagt € 80,00 per seizoen inclusief 2 maal koffie/thee.
Voor de bridge instuif wordt € 2,50 per persoon per keer betaald, inclusief 1 maal koffie/thee.
Het lidmaatschap van De Werf bedraagt € 6,00 per seizoen.

Contactpersoon:
Donderdagmiddag: Ineke Breugem en Thea Dijkhuizen, 010 4712373, ineke.thea@gmail.com , zij worden geholpen door  Ton Verdoes, Ad Verlinde, Jack Kerklaan en Ria Krijgsman.

Vrijdagmiddag: Astrid Poot 010 4702750 of 06 53485930, at_poot@hotmail.com, zij wordt geholpen door Jan Kloos, Ton Verdoes, Hennie Wichers en Tonnie Heister.

Vrijdagavond: John & Marja Veldhoven 010  4707193, jmveldhoven@caiway.nl, zij worden geholpen door  Jan & Jacqueline Kloos.

Voor een totaaloverzicht van alle drie de bridgeactiviteiten KLIK HIER