Spring naar inhoud

BRIDGEN

 BRIDGEN BIJ BC DE WERF

Heeft u zin om te bridgen in Ontmoetingscentrum De Werf?
Nu al weer zo’n 13 jaar wordt er veelvuldig bridge gespeeld in het prachtig gerenoveerde Ontmoetingscentrum De Werf. Het is niet zo verwonderlijk want deze denksport is populair in Nederland, maar zeker ook in Schiedam, waarbij BC De Werf inmiddels een begrip is.
In het seizoen 2023 - 2024 zijn er weer twee mogelijkheden in het Ontmoetingscentrum om aan een van deze bridgeactiviteiten deel te nemen.

Op donderdagmiddag wordt er vanaf 13.45 uur gespeeld door een groep bridgers met als basis de boekjes 'Bridge in een Flits' van Berry Westra. In totaal worden er gedurende
24 weken, 4 competities van 6 weken gespeeld. Hierbij worden er 5 rondjes van 4 spellen gespeeld. Op de 1ste donderdag van de maand  behandelen we vanaf 13.00 uur eerst een door de cursisten aangedragen bridgeonderwerp. De competitie wordt in twee lijnen gespeeld met na 6 weken promotie  en degradatie. De schudmachine heeft voor beide lijnen dezelfde spellen geschud. Na afloop krijgt iedereen een persoonlijk overzicht.
Door het seizoen heen, wordt er viermaal een zeer gezellige bridgedrive georganiseerd.

donderdag 2    donderdag 1

Op vrijdagmiddag wordt er al vanaf 2010 in een gezellige en ontspannen sfeer, vanaf 13.30 uur bridge gespeeld. Het programma is ook dit seizoen weer gelijk aan de donderdagmiddag alleen begint het behandelen van een onderwerp op de 1ste vrijdag van de maand om 12.45 uur.

vrijdagmiddag 1     vrijdagmiddag 2

vrijdagavond 1

vrijdagavond 2

 

 

 


Wanneer:
Op donderdagmiddag van 13.00 t/m 16.45 uur.
De openingsdrive is op 21 september 2023 en de slotdrive is op 25 april 2024.

Op vrijdagmiddag van 12.45 t/m 16.30 uur.
De openingsdrive is op 22 september 2023 en de slotdrive is op 26 april 2024.

Op zaterdag 11 mei 2024 of zondag 5 mei 2024 organiseren we opnieuw een Oranje-Fiets -Bridgedrive.                                                            

                         

Kosten:
De contributie voor de donderdag- en vrijdagmiddag bedraagt € 90,00 per seizoen inclusief 2 maal koffie/thee.
Voor de bridge instuif wordt € 3,00 per persoon per keer betaald, inclusief 1 maal koffie/thee.
Het lidmaatschap van De Werf bedraagt € 10,00 per seizoen.
Vóór aanvang van het seizoen te voldoen aan Stichting De Werf NL75 INGB 0005 5628 81

Contactpersoon:
Donderdagmiddag:
Marja Bijl:  marjabijl16@gmail.com
Marguerite Putto 010 4714768, mclputdan@hotmail.com
geholpen door Jack Kerklaan en Ria Krijgsman.

Vrijdagmiddag:
Astrid Poot 06 53485930, astridpoot10@gmail.com
geholpen door Hennie Wichers en Tonnie Heijster(zomer).

Als u wilt deelnemen aan een van deze bridge activiteiten kunt u zich aanmelden bij de coördinator. Is het maximumaantal deelnemers bereikt, dan kunt U kunt zich wel alvast op de reservelijst laten plaatsen.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-