Spring naar inhoud

BRIDGEN

Heeft u zin om te bridgen in De Werf?
De laatste jaren wordt er veelvuldig bridge gespeeld in De Werf. Het is niet zo verwonderlijk want deze denksport wordt niet alleen steeds populairder in Nederland, maar zeker ook in Schiedam waarbij BC De Werf inmiddels is uitgegroeid tot een begrip.
In het seizoen 2019 - 2020 zijn er dan ook vier mogelijkheden in het Ontmoetingscentrum om aan een van deze bridgeactiviteiten deel te nemen.  

Op maandagavond start er weer een beginnerscursus met een aanvangstijd van 19.30 uur. Deze cursus omvat 2 sessies van 12 weken waarbij de eerste sessie start op 23 september 2019
De cursus wordt gegeven door Ton Verdoes, gediplomeerd bridgedocent, hij wordt hierbij geholpen door een aantal ervaren bridgers. LEES MEER

Op donderdagmiddag wordt er vanaf 13.45 uur gespeeld door een groep bridgers met als basis de boekjes 'Bridge in een Flits' van Berry Westra. In totaal worden er gedurende 24 weken, 4 competities van 6 weken gespeeld. Hierbij wordt één week gewoon gespeeld en de andere week behandelen we eerst een bridgeonderwerp, biedquiz, of spelregel.
Tevens wordt er viermaal een zeer gezellige bridgedrive georganiseerd.

donderdag 1   donderdag 2

Op vrijdagmiddag wordt er al vanaf 2010 in een gezellige en ontspannen sfeer, bridge gespeeld in het Ontmoetingscentrum. Een opzet waar heel veel belangstelling voor is. Ook in dit seizoen gaan we weer spelen met een afwisselend programma.

1e week: behandelen van een bridge onderwerp gedurende 30 - 40 minuten, gevolgd door het spelen van 14 door de computer geschudde en gedupliceerde spellen en 4 thema spellen: in totaal 6 rondjes van 3 spellen.
2e week: spelen van 21 spellen: 7 rondjes van 3 spellen.
3e week: biedquiz gevolgd door het spelen van 18 spellen, 6 rondjes van 3 spellen.
4 e week: Spelen van 21 spellen: 7 rondjes van 3 spellen.
Deze volgorde zal zich gedurende het hele seizoen herhalen waarbij er 4 competities van 6 zittingen en 4 feestelijke drives georganiseerd worden. 

vrijdagmiddag 1   vrijdagmiddag 2

Op vrijdagavond wordt de reuze sfeervolle bridge-instuif georganiseerd. Op deze avond kan iedereen binnenvallen, bij voorkeur met partner, die (een beetje) kan bridgen maar ook beschikt over een goed humeur. Aanmelden kan tot uiterlijk 19.30 uur in De Werf.

Er wordt met handgeschudde spellen gespeeld en er wordt  ‘n competitiestand bijgehouden met aan het einde van het  jaar en aan het einde van het seizoen een winnaar. Om in deze eindstand opgenomen te worden moet u minimaal 8 van de 12 avonden meegespeeld hebben. We spelen in totaal 24 competitieavonden en 4 drives. Om aan de Kerst- en/of einddrive deel te kunnen nemen, moet u minimaal zes avonden deelgenomen hebben.

vrijdagavond 1   vrijdagavond 2

Wanneer:
Op donderdagmiddag  van 13.45 t/m 16.45 uur. De openingsdrive is op  19 september 2019 en de slotdrive is op 23 april 2020.

Op vrijdagmiddag van 13.30 t/m 16.30 uur. De openingsdrive is op 20 september 2019 en de slotdrive is op 24 april 2020.

Op vrijdagavond gaan we beginnen met de openingsdrive op 20 september 2019 en op 24 april 2020 spelen we de slotdrive.

Kosten:
De contributie voor de donderdag- en vrijdagmiddag bedraagt € 80,00 per seizoen inclusief 2 maal koffie/thee.
Voor de bridge instuif wordt € 2,50 per persoon per keer betaald, inclusief 1 maal koffie/thee.
Het lidmaatschap van De Werf bedraagt € 10,00 per seizoen.

Contactpersoon:

Maandagavond: Aanmelden kan bij Ton Verdoes a.verdoes@caiway.nl
Hij wordt hierbij geholpen door Anneke van Schooten, Lia Terpstra en Jack & Corrie Kerklaan.

Donderdagmiddag: Ineke Breugem en Thea Dijkhuizen, 010 4712373, ineke.thea@gmail.com , zij worden geholpen door  Ton Verdoes, Ad Verlinde, Jack Kerklaan en Ria Krijgsman.

Vrijdagmiddag: Astrid Poot  06 53485930, at_poot@hotmail.com, zij wordt geholpen door Jan Kloos, Ton Verdoes, Hennie Wichers en Tonnie Heister.

Vrijdagavond: John & Marja Veldhoven 010  4707193, jmveldhoven@caiway.nl, zij worden geholpen door  Jan & Jacqueline Kloos.

Voor een totaaloverzicht van alle drie de bridgeactiviteiten KLIK HIER