Spring naar inhoud

BRIDGEN

 BRIDGEN BIJ BC DE WERF

Heeft u zin om te bridgen in Ontmoetingscentrum De Werf?
Nu al weer zo’n 12 jaar wordt er veelvuldig bridge gespeeld in het prachtig gerenoveerde Ontmoetingscentrum De Werf. Het is niet zo verwonderlijk want deze denksport is populair in Nederland, maar zeker ook in Schiedam, waarbij BC De Werf inmiddels een begrip is.

In het seizoen 2022 - 2023 zijn er drie mogelijkheden in het Ontmoetingscentrum om aan een van deze bridgeactiviteiten deel te nemen.

Op donderdagmiddag wordt ervan af 13.45 uur gespeeld door een groep bridgers met als basis de boekjes 'Bridge in een Flits' van Berry Westra. In totaal worden er gedurende24 weken, 4 competities van 6 weken gespeeld. Hierbij wordt één week 21 spellen gespeeld en de andere week behandelen we eerst een door de cursisten aangedragen bridgeonderwerp of een biedquiz voordat er 18 spellen gespeeld worden. De competitie wordt in twee lijnen gespeeld met na 6 weken promotie en degradatie. De schudmachine heeft voor beide lijnen dezelfde spellen geschud.

Tevens wordt er viermaal een zeer gezellige bridgedrive georganiseerd.

donderdag 1  donderdag 2

 

 

 

Op vrijdagmiddag wordt er al vanaf 2010 in een gezellige en ontspannen sfeer, vanaf 13.30 uur bridge gespeeld. Ook in dit seizoen gaan we weer spelen met een afwisselend programma gelijk aan de donderdagmiddag.

vrijdagmiddag 1

vrijdagmiddag 2

 

 

 

 

Op vrijdagavond wordt de reuze sfeervolle bridge-instuif georganiseerd. Op deze avond kan normaal gesproken iedereen binnenvallen, bij voorkeur met partner, die (een beetje) kan bridgen en beschikt over een goed humeur. We starten uiterlijk 19.15 uur zodat iedereen weer tijdig huiswaarts kan keren.

Er worden iedere avond 24, met hand geschudde spellen gespeeld en er wordt ‘n competitiestand bijgehouden met aan het einde van het jaar een winnaar maar ook aan het einde van het seizoen. Om in een van deze standen opgenomen te worden moet u minimaal 8 van de 12 avonden meegespeeld hebben. We spelen in totaal 28 avonden waaronder een aantal gezellige drives.

Om aan de Kerst- en/of einddrive deel te kunnen nemen, moet u vooraf minimaal 6 avonden deelgenomen hebben.

vrijdagavond 1

vrijdagavond 2

 

 

 


Wanneer:
Op donderdagmiddag van 13.45 t/m 16.45 uur.
De openingsdrive is op 15-09-2022 en de slotdrive is op 04-05-2023.

Op vrijdagmiddag van 13.30 t/m 16.30 uur.
De openingsdrive is op 16-09-2022 en de slotdrive is op 28-04-2023.

Op vrijdagavond van 19.15 t/m 22.15 uur.

De openingsdrive is op 16-09-2022 en de slotdrive is op 28-04-2023.

We sluiten het seizoen af met alle bridgers uit De Werf op zaterdag 06-05-2022 met de Oranje-Bridge-Drive. 

                         

Kosten:
De contributie voor de donderdag- en vrijdagmiddag bedraagt € 80,00 per seizoen inclusief 2 maal koffie/thee.
Voor de bridge instuif wordt € 2,50 per persoon per keer betaald, inclusief 1 maal koffie/thee.
Het lidmaatschap van De Werf bedraagt € 10,00 per seizoen.
Vóór aanvang van het seizoen te voldoen aan de penningmeester van Stichting De Werf NL75 INGB 0005 5628 81

Contactpersoon:
Donderdagmiddag:
Ineke Breugem/Thea Dijkhuizen 010 4712373, ineke.thea@gmail.com en
Marguerite Putto 010 4714768, mclputdan@hotmail.com
geholpen door Jack Kerklaan en Ria Krijgsman.

Vrijdagmiddag:
Astrid Poot 06 53485930, astridpoot10@gmail.com
geholpen door Hennie Wichers en Tonnie Heijster(zomer).

Vrijdagavond:
John & Marja Veldhoven 010  4707193, jmveldhoven@caiway.nl geholpen
door Jan & Jacqueline Kloos.

Het behandelen van bridgeonderwerpen e.d. wordt gedaan door
Ton Verdoes, 06 53328960, a.verdoes@caiway.nl.
gediplomeerd bridgedocent van de N.B.B.

Als u wilt deelnemen aan een van deze bridge activiteiten kunt u zich aanmelden bij de coördinator. Is het maximumaantal deelnemers bereikt, dan kunt U kunt zich wel alvast op de reservelijst laten plaatsen.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-