Spring naar inhoud

BRIDGEN

BRIDGEN BIJ BC DE WERF

Heeft u zin om te bridgen in De Werf?
De laatste jaren wordt er veelvuldig bridge gespeeld in De Werf. Het is niet zo verwonderlijk want deze denksport wordt niet alleen steeds populairder in Nederland, maar zeker ook in Schiedam waarbij BC De Werf inmiddels is uitgegroeid tot een begrip.
In het seizoen 2021 - 2022 zijn er opnieuw vier mogelijkheden in het Ontmoetingscentrum om aan een van deze bridgeactiviteiten deel te nemen.  

Corona aanpassingen:
Het Ontmoetingscentrum is aangepast aan de corona richtlijnen. Door de corona maatregelen is er bij de start van het seizoen per keer slechts ruimte voor 28 deelnemers. Zoals de landelijke ontwikkelingen er nu uitzien is de verwachten dat ook deze maatregelen nog dit jaar opgeheven gaan worden.

Op maandagavond gaan we cursus uit de boekjes Bridge in een Flits 1 en 2 herhalen.
We beginnen om 19.00 uur en stoppen rond 22.00 uur. De bedoeling is om een aantal bridgeonderwerpen te herhalen en verder uit te diepen. Ook kunnen de cursisten zelf onderwerpen aandragen die ze graag behandeld willen hebben.

Op donderdagmiddag wordt er vanaf 13.45 uur gespeeld door een groep bridgers met als basis de boekjes 'Bridge in een Flits' van Berry Westra. In totaal worden er gedurende
24 weken, 4 competities van 6 weken gespeeld. Hierbij wordt één week gewoon gespeeld en de andere week behandelen we eerst een bridgeonderwerp, biedquiz, of spelregel.
Tevens wordt er viermaal een zeer gezellige bridgedrive georganiseerd.                                                        

                                         

donderdag 1   donderdag 2

Op vrijdagmiddag wordt er al vanaf 2010 in een gezellige en ontspannen sfeer, bridge gespeeld. Ook in dit seizoen gaan we weer spelen met een afwisselend programma.                                                                                                                
1e week: behandelen van een bridge onderwerp gedurende 30 - 40 minuten,             gevolgd door het spelen van 18 spellen, 6 rondjes van 3 spellen.

2e week: spelen van 21 spellen: 7 rondjes van 3 spellen.

3e week: biedquiz gevolgd door het spelen van 18 spellen, 6 rondjes van 3 spellen.

4 e week: Spelen van 21 spellen: 7 rondjes van 3 spellen. Deze volgorde zal zich gedurende het hele seizoen herhalen waarbij er 4 competities van 6 zittingen en 4 feestelijke drives georganiseerd worden.

vrijdagmiddag 1   vrijdagmiddag 2

Op vrijdagavond wordt de reuze sfeervolle bridge-instuif georganiseerd. Op deze avond kan normaal gesproken iedereen binnenvallen, bij voorkeur met partner, die (een beetje) kan bridgen en beschikt over een goed humeur. Zolang de corona maatregelen nog van kracht zijn is het echter noodzakelijk om je vooraf aan te melden bij John & Marja.
We starten uiterlijk 19.15 uur zodat iedereen rond 22.30 uur weer huiswaarts gaat.

Er worden met hand geschudde spellen gespeeld en er wordt  ‘n competitiestand bijgehouden met aan het einde van het  jaar en aan het einde van het seizoen een winnaar. Om in deze eindstand opgenomen te worden moet u minimaal 8 van de 12 avonden meegespeeld hebben. We spelen in totaal 24 competitieavonden en 4 drives.
Om aan de Kerst- en/of einddrive deel te kunnen nemen, moet u minimaal zes avonden deelgenomen hebben.   

vrijdagavond 1   vrijdagavond 2

Wanneer:                  

Op maandagavond van 19.00 uur t/m 22.00 uur.
De openingsdrive is op 20.09.2021 en de slotdrive op 25.04.2022.

Op donderdagmiddag  van 13.45 t/m 16.45 uur.
De openingsdrive is op  23.09.2021 en de slotdrive is op 21.04.2022.                                                                                                     
Op vrijdagmiddag van 13.30 t/m 16.30 uur.
De openingsdrive is op 17.09.2021 en de slotdrive is op 22.04.2022.

Op vrijdagavond van 19.15 t/m 22.15 uur.
De openingsdrive is op 17.09.2021 en de slotdrive is op 22.04.2022.

We sluiten het seizoen af op zaterdag 30.04.2022 met de Oranje-Bridge-Drive.                                                            

Kosten:                        
De contributie voor de maandagavond, donderdag- en vrijdagmiddag bedraagt € 80,00 per seizoen inclusief 2 maal koffie/thee.
Voor de bridge instuif wordt € 2,50 per persoon per keer betaald, inclusief 1 maal koffie/thee.                                                                                                           
Het lidmaatschap van De Werf bedraagt € 10,00 per seizoen.
Vóór aanvang van het seizoen te voldoen.

Contactpersoon:       Maandagavond:
Anneke van Schooten, 06 15390126, avschooten3@gmail.com
geholpen door Ria Krijgsman en Jack & Corrie Kerklaan.

Donderdagmiddag:
Ineke Breugem / Thea Dijkhuizen 010 4712373, ineke.thea@gmail.com en Marguerite Putto 010 4714768, mclputdan@hotmail.com
geholpen door Jack Kerklaan en Ria Krijgsman.                                                                   

Vrijdagmiddag:
Astrid Poot 06 53485930, astridpoot10@gmail.com
geholpen door Hennie Wichers en Tonnie Heijster(zomer).

 Vrijdagavond:
John & Marja Veldhoven 010  4707193, jmveldhoven@caiway.nl geholpen door  Jan & Jacqueline Kloos.   

Bridgelessen en behandelen van bridgeonderwerpen wordt gedaan door Ton Verdoes, 06 53328960, a.verdoes@caiway.nl. gediplomeerd bridgedocent van de N.B.B.

Als u wilt deelnemen aan een van deze bridge activiteiten kunt u zich aanmelden bij de coördinator. Zolang de corona maatregelen nog van toepassing zijn is de deelname echter beperkt. U kunt zich dan wel alvast aanmelden voor het moment dat we weer naar een volledige bezetting mogen.

                                                           -0-0-0-0-0-0-0-0-0-