Spring naar inhoud

ATTENTIEBELEID STICHTING DE WERF

Inleiding:

Attentie is een ander woord voor aandacht. Dit is precies waar een vrijwilligersorganisatie behoefte aan heeft.
Erkenning bieden aan vrijwilligers en de activiteiten die zij dragen. Dit zonder willekeur.
Tevens willen we bereiken dat de vrijwilliger voelt dat zijn of haar activiteit deel uitmaakt van het grotere geheel “De Werf”.

Attentie naar de vrijwilligers:

  • De vrijwilliger betrekken bij alle veranderingen/aanpassingen in/aan het ontmoetingscentrum.
  • Voor aanvang van het seizoen betrekken bij het opstellen van het jaarprogramma, waarbij tevens het voorgaande seizoen geëvalueerd kan worden.
  • Jaarlijks een bijeenkomst organiseren (de kerst-inn)
  • Een kerstattentie. Misschien het voorbeeld van de gemeente overnemen. Een munt of iets dergelijks die bij de lokale middenstand verzilverd kan worden.
  • Een kaart sturen met de verjaardag van een vrijwilliger. Kost niet veel, maar geeft de vrijwilliger het gevoel gezien te worden.

Attentie naar de activiteiten:

  • Bij een jubileum van een activiteit een geschenk ter waarde van € 150,-- bij een 5 jarig jubileum en € 200,-- bij een 10 jarig jubileum wat gebruikt kan worden bij de activiteit.
  • Bij deze gelegenheden een bloemetje voor de coördinatoren en vrijwilligers.
  • Bij afscheid, jubileum of persoonlijke gebeurtenis van een coördinator een bloemetje.

Een persoonlijke gebeurtenis bij een vrijwilliger zoals een huwelijksjubileum, geboorte of iets dergelijks is iets waar de coördinator van de activiteit eventueel zelf iets mee moet doen.

Wat is er nodig om dit uit te voeren:

  • Een bestuurslid die verantwoordelijk gesteld wordt voor de uitvoering van het attentiebeleid. (Cor stelt zich beschikbaar)
  • Een systeem waarin vrijwilligers en activiteiten met de benodigde data worden geregistreerd. Dit systeem moet automatisch en tijdig een melding geven. Misschien is de huidige ledenadministratie hiervoor aan te passen.

Kosten:

Naar schatting zal het uitvoeren van dit beleid € 500,-- extra kosten boven de kosten die nu al begroot zijn.