Spring naar inhoud

BESTUURSNIEUWS

Nieuwe statuten Stichting De Werf
De oprichtingsstatuten van Stichting De Werf dateren al weer van 29 januari 1983 waarna het Ontmoetingscentrum in september 1985 feestelijk in gebruik is genomen. Door maatschappelijke veranderingen en de grote plannen die er zijn om het centrum grondig te renoveren, was het noodzakelijk om de statuten aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Op 23 april 2018 zijn de gewijzigde statuten bij Van der Valk Netwerk Notarissen gepasseerd en vanaf deze datum van toepassing. De statuten zijn ter inzage op de website: klik hier

Rooster van benoeming, herbenoeming en aftreden bestuur
Als uitwerking van de nieuwe statuten heeft het bestuur een rooster van benoeming, herbenoeming en aftreden van het bestuur vastgesteld. Ook dit rooster is ter inzage op de website. klik hier

Jaarverslag 2017 en financiële verslaglegging 2017
Het jaarverslag 2017 alsmede de jaarrekening, balans en toelichting financiën zijn inmiddels afgerond, gecontroleerd en door het bestuur vastgesteld. Het is goed om vast te stellen dat de exploitatie van het centrum jaarlijks een positief resultaat oplevert. Dit geeft ons het vertrouwen dat de grote financiële inspanning die we de komende jaren moeten leveren, haalbaar moet zijn. Het verslag en de financiële stukken zijn bij de secretaris in te zien.

Toekomst Ontmoetingscentrum De Werf
Over de toekomst van het Ontmoetingscentrum hebben we in januari 2017 een rapport uitgebracht dat met alle betrokkenen is besproken. Dit rapport, ook in te zien op de website, klik hier, is de basis voor de verdere uitwerking van de renovatie. Als eerste zichtbare actie zal in de zomermaanden van 2018 de asbestsanering plaatsvinden gevolgd door het aanbrengen van nieuwe, goed geïsoleerde en brandwerende, dakplaten. Dit betekent dat de crea-zolder in deze maanden wat rommelig zal zijn maar ook een ander uiterlijk zal krijgen. De verdere aanpassing en inrichting hiervan zal weer door onze vrijwilligers en deelnemers uitgevoerd worden. Mocht u vragen hebben over de voortgang van de renovatie plannen, of hier spontaan een bijdrage aan willen leveren, neem dan contact op met de voorzitter voorzitter@dewerfkethel.nl

 

Het bestuur van Stichting De Werf
Schiedam, 20 mei 2018.