Spring naar inhoud

BRIDGEN OP DE MAANDAGAVOND

Zoals iedereen weet bestaat het mooie bridgespel uit twee componenten: het bieden en het spelen. Omdat er in Nederland heel veel parencompetities en toernooien gespeeld worden, is het goed af- en tegenspelen van groot belang om een extra slag te kunnen behalen.

Berry Westra heeft al eerder geschreven dat dit onderwerp veel tijd kost, omdat je inzicht moet krijgen in de vele mogelijke technieken en strategieën waarbij je ook nog eens langs de juiste lijnen moet leren denken.

Aansluitend op de leergang Bridge in een Flits heeft hij hier een apart boekje Flitsend Spelen over geschreven. Dit boekje gaan we in 12 weken, hoofdstuk voor hoofdstuk, behandelen en we sluiten af met een slotdrive.
Na deze 13 weken moet een ieders spelinzicht flink zijn toegenomen.

Hoe gaan we dit doen?

  • We starten met deze cursus op maandag 18 september 2017 om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum De Werf, Kerkweg 46c in Schiedam.
  • Het cursusgeld bedraagt € 48,00 per persoon, inclusief 2 kopjes koffie of thee per avond, te betalen bij aanvang van de cursus.
    Het cursusgeld is exclusief lidmaatschap De Werf ad € 6,00 per seizoen, en het boekje Flitsend Spelen € 12,00.
  • Iedere maandagavond wordt er begonnen met de uitleg van één hoofdstuk met aansluiten het spelen van 12 op het onderwerp gerichte spellen. We beginnen om 19.30 uur en zullen rond 22.00 uur gaan afronden.
    We gaan de behaalde resultaten bijhouden in de computer zodat iedereen kan zien hoe ze het gedaan hebben.
  • We sluiten de cursus af op maandag 11 december 2017 met een feestelijke drive waarbij de spellen natuurlijk afgestemd zijn op de behandelde stof.
  • Ton Verdoes zal, als gediplomeerd NBB docent, deze cursus bridge inhoudelijk verzorgen waarbij Coby voor de koffie en thee zal zorgen. Als er nog ondersteuning gewenst is zal er een beroep op een van de deelnemers worden gedaan.
  • Inschrijving voor deze cursus kan door het sturen van een e-mail aan Ton Verdoes verdoes@caiway.nl. Vermeld hierin s.v.p. naam, adres, telefoonnummer(s), geb. datum en e-mailadres, maar ook of je het boekje Flitsend Spelen wil bestellen.

Schiedam, juli 2017.