Spring naar inhoud

BRIDGEN OP VRIJDAGMIDDAG

 • De contributie bedraagt opnieuw € 80,00 per seizoen inclusief 2 kopjes koffie of thee, te betalen op vrijdag 29 september 2017. (Astrid is er 22.09 niet)
  Het is exclusief lidmaatschap De Werf ad € 6,00 per jaar, ook op 29.09 te voldoen.
 • Het maximum aantal leden blijft vastgesteld op 56 personen.
 • Iedere vrijdagmiddag van 13.30 uur t/m 16.30 uur wordt er gespeeld.
 • Start op 22 september 2017, openingsdrive van 21 spellen (7 rondjes van 3 spellen).
 • Vanaf 29 september 2017 wordt er begonnen met een wisselend programma:
  1e week: Behandelen van een bridge onderwerp, ca. 30 minuten, gevolgd door het spelen van 14 door de computer geschudde en gedupliceerde spellen en 4 thema spellen, (totaal 6 rondjes van 3 spellen).
  2e week: Spelen van 21 spellen, 7 rondjes van 3 spellen.
  3e week: Biedquiz gevolgd door het spelen van 18 spellen, 6 rondjes van 3 spellen.
  4e week: Spelen van 20 spellen, 7 rondjes van 3 spellen.
  Deze volgorde zal zich gedurende het hele seizoen herhalen.
 • Er wordt gespeeld in een A en een B lijn (beide 14 paren), na 4 weken volgt er promotie/degradatie, de 3 bovenste paren in de B lijn promoveren naar de A lijn en de 3 onderste paren in de A lijn degraderen naar de B lijn.
  In totaal worden er 6 competities van 4 zittingen gespeeld.
 • De feestelijke Kerstdrive wordt op vrijdag 22 december 2017 gespeeld.
 • Op 12 januari 2018 pakken we de draad weer op en gaan we van start met dezelfde opzet als in het najaar 2017.
 • Op één vrijdagmiddag in februari 2018 zal er niet gespeeld worden.
 • Op vrijdag 23 maart 2018 wordt de feestelijke Paasdrive
 • Op Goede Vrijdag 30 maart 2018 is er geen bridgen
 • Op Koningsdag 27 april, is er geen bridgen
 • De Slotdrive zal op 4 mei 2018 worden gespeeld, dan wordt ook bekend wie er kampioen 2017 - 2018 is geworden.
  We spelen 6 competities + 4 drives, is 28 weken.
 • In 2018 wordt er voor de bridge liefhebbers opnieuw op de vrijdagmiddag zomerbridge georganiseerd, kosten € 2,50 per persoon per keer, inclusief 2 kopjes koffie of thee. De data worden aan het einde van het seizoen bekend gemaakt.
 • Astrid Poot zal de administratieve en financiële kant van het bridgen blijven regelen, Tonnie Heijster regelt de zomerbridge, Ton Verdoes zal de bridge onderwerpen en de biedquiz regelen, Jan Kloos zal de competitie en de indeling verzorgen en Hennie Wichers zal wekelijks zorgen voor de koffie en thee.
 • Voor het maken van de diverse hapjes bij de Kerstdrive, Paasdrive en de Slotdrive, zal er een beroep worden gedaan op de culinaire creativiteit van de deelnemers.

Schiedam, 27 juli 2017.