Spring naar inhoud

BURENDAG 2022

Allemaal genoten, van de burendag, afgelopen zaterdag?

Met z’n allen om de tafel in het ontmoetingscentrum De Werf, een locatie die echt de functie ‘ontmoeten’ deze zaterdagochtend mocht vervullen. De meesten van jullie kenden elkaar wel, de een wat beter dan de ander. Maar toch werd een bijeenkomst als deze zeer op prijs gesteld, zo bleek in de reacties aan het eind van de bijeenkomst.

Velen van jullie kennen de recente geschiedenis van De Werf, maar niet altijd is bekend dat dit gebouw ook een directere rol zou kunnen vervullen bij het ontmoeten van andere bewoners in de buurt, waarmee dan bedoeld wordt de bewoners aan de Kerkweg, de Joppelaan en de Groeneweg.

De Werf als ontmoetingscentrum voor de direct omwonenden.

Zaterdag werd dit onderkend, en kwamen allerlei suggesties naar voren, waarin De Werf haar functie als ontmoetingscentrum, voor de buurt, zou kunnen waarmaken.

Concreet voorstel was bijvoorbeeld om, straks, zo tegen de Kerst, een gezellige bijeenkomst op de tuigen, waarbij dan, onder het genot van een hapje en een drankje, allerhande wetenswaardigheden zouden kunnen worden uitgewisseld.

Zoals ook op deze dag naar voren kwam, is de doelstelling van stichting De Werf om een facilitaire invulling te bieden aan allerhande sociale activiteiten, binnen de muren van De Werf, als ontmoetingscentrum.

Dit impliceert dat de activiteiten zelf in handen liggen van een groep personen die gebruik wil maken van het gebouw met haar voorzieningen.

Concreet in dit geval dus, is het aan jullie als bewoners om deze bijeenkomst te gaan organiseren. Uiteraard willen wij hierbij ondersteunend optreden.

Dus is het handig dat een aantal onder jullie een afspraakje met ons maken om te bezien hoe, wat, en wanneer we iets voor jullie kunnen betekenen. We zien jullie reactie met belangstelling tegemoet.

Los daarvan bestaat uiteraard de mogelijkheid om deel te nemen aan andere activiteiten in De Werf. Een lijst met de activiteiten is aan jullie uitgedeeld en ook op de website van De Werf is dit allemaal terug te vinden.

Buurtinitiatief herinrichting directe omgeving.

Over de website gesproken, alles wat vanuit De Werf plaats vindt is daarop teug te vinden. Ook van al datgene waar we in het tweede gedeelte van deze bijeenkomst aandacht aan hebben besteed, zijnde de ontwikkelingen in jullie directe omgeving, althans de mogelijke ontwikkelingen.

Ton Verdoes, heeft, aan de hand van een diapresentatie, uitleg gegeven over de stand van zaken rond het gebied Kerkweg/Joppelaan. Op initiatief van De Werf is er een buurtinitiatief ontstaan om de grindbak voor Kerkweg 46 en het omliggend gebied, te verfraaien en te vergroenen zoals b.v. de achtertuin van het Ontmoetingscentrum en de voortuin van de Jacobuskerk. Om de parkeersituatie hierbij ook te verbeteren is het oog gevallen op het gebied Joppelaan 3. Toevallig ook het gebied dat door de gemeente Schiedam op de lijst “kansen voor de stad” is geplaatst.

De basis vormt het gebied waar het voormalige handbalveld en het houten schooltje op hebben gestaan. Middels dit buurtinitiatief van direct omwonenden is contact gezocht met de gemeente Schiedam, om, middels participatie, vroegtijdig mee te kunnen denken over de, mogelijke, invulling van dit plan. Hierbij kan dan ook de verkeersveiligheid, sluipverkeer, verbreding van het spoor, en de gevaarlijke situatie voor voetgangers en fietsers op de Kerkweg aan de orde komen.

(Zoals eerder al is opgemerkt, alle relevante informatie over de ‘voortgang’ is terug te vinden op de website van De Werf).

Dus, in het verlengde van de discussie over dit stukje grond zal ook de mogelijke omgevingsbestemming in breder verband aan de orde komen, dit moge duidelijk zijn. Vele participanten in deze omgeving hebben al positief gereageerd op dit buurtinitiatief.

Daarom heeft het bestuur van De Werf gemeend om dit jaar het initiatief van de Burendag, te gebruiken om juist, met elkaar, consensus te zoeken op welke wijze we als groep direct betrokkenen, gezamenlijk kunnen gaan optrekken in samenwerking met de gemeente Schiedam, over de invulling van dit gebied.

Er bestaat, zo bleek zaterdag, een slapende stichting te bestaan, die in vorige kwesties optrad voor de belangen van jullie als bewoners van dit gebied. Wellicht dat deze stichting weer tot leven kan worden gewekt om te gaan participeren binnen dit overleg. Laat het ons weten, via het secretariaat, of direct aan Ton Verdoes.

Tenslotte

Voorgesteld werd om meer gebruik te maken van de bestaande sociale netwerken. Dus naast de website (www.dewerfkethel.nl) en de e-mails (regelmatige toesturen nieuwsbrieven aan deelnemers De Werf) ook meer gebruik maken van groepsinformatie op Facebook (De Werf Kethel Schiedam) en in Whatsapp.

Opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom, per e-mail aan onze secretaris, Jacqueline Lansbergen, e-mailadres: jclans@hotmail.com,

Ook zullen we als De Werf, zoals toegezegd, meer informatie delen op onze facebookpagina, De Werf Kethel Schiedam.

September 2022

Bestuur De Werf