Spring naar inhoud

JEU DE BOULESDAG 7 JUNI 2023

Op deze woensdag werd voor de eerste keer een Jeu de Boules dag georganiseerd op initiatief en onder de bezielende leiding van Sjef vd Steen.

De ochtend werd geopend met koffie en taart en de tongen kwamen al snel los. Nu de spieren nog.

Jef had een strak schema gemaakt, met een half uur speeltijd in groepjes van 3. Dat beviel iedereen prima. De sfeer zat er direct goed in en ook de weergoden deden prima hun best.

Om 12.30 uur was het etenstijd, met soep en belegde broodjes.

Er werd alweer om 13.00 uur gestart met nieuw samengestelde groepjes, zodat je ook eens met/tegen een ander speelde.

Bij goede ballen was er applaus, bij mindere bleef dat ook niet onopgemerkt, maar alles in een goede sfeer.

Na het spelen was er nog een nazit met een drankje en een hapje, waarin de dag werd nabesproken. Iedereen was het erover eens: volgend jaar weer!!

Wij danken als nieuwe leden allen, die deze dag hebben mogelijk gemaakt……en..op de donderdagmiddag is er nog plaats! Van harte welkom.

Marga Heijdra
Gerard Boschker