Spring naar inhoud

KLEZMER MUZIEK

KLEZMER EN HOE SPEEL JE HET
Klezmer is de verzamelnaam van Joodse volksmuziek voornamelijk afkomstig uit het Oosten van Europa.
Het woord Klezmer is een samentrekking van het Hebreeuwse kley , werktuig of
instrumenten zmer, klank of melodie.

De Klezmorim, de muzikanten die deze muziek speelden waren belangrijk in de
Joodse gemeenschap,ze speelden op Joodse bruiloften en religieuze feesten.
De muziek is dan ook bijna altijd vrolijk met een vleugje melancholie.

De diaspora, de Joodse uittocht uit Palestina begon in het jaar 70 en de mensen
verspreidden zich in alle richtingen; velen trokken door Turkije en belandden in
Bessarabie, het tegenwoordige Moldavie, en waaierden vandaaruit over de rest van
Europa.

De Klezmorim waren over het algemeen arme drommels en konden van de Joodse
feesten alleen nauwelijks bestaan; dus speelden ze ook op gewone bruiloften en
feestjes.

Ze speelden dan natuurlijk de muziek die de mensen wilden horen, maar daarnaast
combineerden ze deze ook met hun eigen stijl. Klezmer herken je altijd.
Zo ontstond er klezmer muziek in de stijl van de Balkan en de andere Oost-Europese landen. Hiervan is veel opgetekend door componisten die van dorp naar dorp trokken en dit materiaa! voor hun composities gebruikten.
Na de vervolging en de pogroms onder zowel de Tsaar als later onder het
Communistische bewind vluchtten in de eerste decennia van de vorige eeuw vee!
Joden naar Amerika.
Ze namen natuurlijk hun muziek mee en er ontstonden heel populaire
klezmerorkesten waarvan veel bewaard is gebleven op 78 toeren platen. Muziek die
populair was in de jaren 20 en 30 en die nu als bladmuziek beschikbaar is.

ln de jaren 60 speelde de musical Anatevka jaren lang op Broadway en werd de
muziek weer erg populair.
Anatevka of 'Fiddler on the roof' werd over de hele wereld uitgevoerd, ook in
Nederland, met Lex Goudsmit in de hoofdrol als de melkboer Tevje.
Als je dit meemaakt en deze muziek hoort ben je gelijk verkocht, wie kent niet "Als ik toch eens rijk was" ?

Een klezmer orkest, of kapelye kan uit een onbestemd aantal muzikanten bestaan,
de instrumenten: viool, klarinet, accordeon, contrabas, tuba, percussie en wat
verder ter tafel komt aan blaas en strijk instrumenten.
Diverse workshops worden georganiseerd onder andere ook in Schiedam.

In De Werf spelen we elke eerste en derde zaterdag van de maand, voor het eerst op 7 november 2020.
Een maal per maand docent, stuurt per mail de voor te bereiden bladmuziek toe.
Andere zaterdag muziek herhalen/ samen spelen.

Kosten: € 100,--.

Coördinator:  Dick Houthuysen,
Telefoon: 06 418 20 799  Email: d.houthuysen@ziggo.nl