Spring naar inhoud

VOORWOORD SEIZOEN 2017 – 2018

HOE ZORGEN WE VOOR CONTINUÏTEIT IN DE WERF?

Vanuit bovenstaande vraag is er het afgelopen seizoen veel aandacht besteed aan de continuïteit van de bestaande activiteiten en het bedenken van nieuwe. Gelukkig hebben we dit als bestuur, samen met de vele vrijwilligers die in ons Ontmoetingscentrum werkzaam zijn, geheel in eigen hand. Daarnaast hebben we ook heel wat uurtjes besteed aan het ontwikkelen van onderhoud- en verbouwingsplannen voor het centrum. Helaas hebben we dit niet geheel in eigen hand maar zijn we afhankelijk van de medewerking van de eigenaar van het gebouw het Bisdom Rotterdam. De uitgewerkte plannen, inclusief offertes, liggen nu bij het Bisdom ter beoordeling en we wachten op het groene licht voordat we met de uitvoering hiervan kunnen beginnen. Wij vertrouwen erop dat we nog dit kalender jaar duidelijkheid verkrijgen.

Gelukkig hebben we weer een fantastisch en financieel gezien positief seizoen gedraaid. Dit lukt uitsluitend door het uitmuntende werk van onze coördinatoren geholpen door de vele vrijwilligers. Zij moeten alle activiteiten goed voorbereiden en tijdens de uitvoering begeleiden, petje af voor alle inzet. Het mooie is ook dat zij het in het nieuwe seizoen opnieuw weer gaan doen, zodat we ons over dat deel van de continuïteit geen zorgen hoeven te maken.

Op onze prachtige website zijn alle activiteiten uitvoerig beschreven en kunt u ook vinden bij wie u informatie kunt opvragen. Ook is er de mogelijkheid om via het contactformulier contact met ons op te nemen, een vraag te stellen of een goed voorstel te dumpen. Laat het maar horen.

Door de ontwikkelingen en discussies over de verbouwingsplannen, maar ook over het sluiten van kerken in Schiedam, komt er een spannend seizoen aan. Vanuit ons motto: Samenwerken - Ontmoeten - Verbinden,  zullen we alle activiteiten blijven faciliteren zodat het opnieuw mogelijk wordt om er voor u als deelnemer een fantastisch seizoen van te maken.

Ik wens u ook in seizoen 2017 - 2018 weer vele plezierige en gezellige uurtjes toe in Ontmoetingscentrum De Werf.

Ton Verdoes (voorzitter)