Spring naar inhoud

VOORWOORD SEIZOEN 2018-2019

HOE VER ZIJN WE MET HET UITWERKEN VAN DE PLANNEN VOOR HET ONTMOETINGSCENTRUM?

Vorig seizoen ben ik dit stukje begonnen met het uitspreken van onze zorg over de continuïteit van de activiteiten en het gebouw De Werf. Nu ontkom ik er natuurlijk niet aan om iets te zeggen over de laatste ontwikkelingen.

Opnieuw is het gelukt om een fantastisch en financieel gezien positief seizoen te draaien. Zoals iedereen weet lukt dit uitsluitend door het uitmuntende werk van onze coördinatoren geholpen door de vele vrijwilligers. Zij moeten alle activiteiten goed voorbereiden en begeleiden, petje af voor alle inzet.
Het mooie is dat zij dit in het nieuwe seizoen blijven doen, ook staan er nog wat nieuwe activiteiten op de rol. Over dit deel maken we ons dan ook even geen zorgen.

Als alles kan worden uitgevoerd zoals we dat op dit moment met elkaar bedacht hebben, maken we ons ook geen zorgen over de continuïteit van het gebouw. Zoals het er nu naar uitziet gaan we het gebouw overnemen van het Bisdom. De koopcontracten zijn in de maak, waarbij het de verwachting is dat de definitieve overdracht voor 1 oktober 2018 zal plaatsvinden.
Vooruitlopend op deze overdracht heeft de asbestsanering van de tussenwand op de zolder en de dakplaten al plaatsgevonden, liggen er nieuwe geïsoleerde en brandwerende platen op het dak en zal de creazolder geheel vernieuwd in gebruik worden genomen. Mocht u willen weten hoe dit allemaal in zijn werk gegaan is, de foto’s staan op onze prachtige website www.dewerfkethel.nl.

Op onze website zijn alle activiteiten uitvoerig beschreven en kunt u ook vinden bij wie u informatie kunt opvragen. Om verder zo transparant mogelijk te zijn staan er onder het kopje organisatie diverse stukken zoals, de nieuwe statuten, het jaarverslag, het beleidsplan, het privacyreglement e.d. Ook is het mogelijk om via de website vragen te stellen of ideeën aan te dragen, laat het maar horen.

Vanuit ons motto: Samenwerken - Ontmoeten - Verbinden,  zullen we alle activiteiten blijven faciliteren zodat het opnieuw mogelijk wordt om er voor u als deelnemer een fantastisch seizoen van te maken.

Ik wens u ook in seizoen 2018 - 2019 weer vele plezierige en gezellige uurtjes toe in Ontmoetingscentrum De Werf. Mocht het nodig zijn om opnieuw een beroep te doen op hulptroepen bij het realiseren van alle mooie plannen, dan hoop ik op dezelfde spontane reacties als tot nu toe.

Ton Verdoes (voorzitter)                                                                              juli 2018