Spring naar inhoud

VOORWOORD SEIZOEN 2019-2020

HOE VER ZIJN WE MET HET UITWERKEN VAN DE PLANNEN VOOR HET ONTMOETINGSCENTRUM?

Het seizoen 2018-2019 is een bijzonder seizoen geworden. Na 3 jaar achter de schermen hard werken aan de voorbereidingen met betrekking tot de overdracht van het pand aan Stichting De Werf, zijn dan eindelijk op 20 december 2018 alle aktes gepasseerd bij de notaris. Dit heeft tot gevolg dat het stuk grond, eigendom van het Bisdom, aan de overkant van de Jacobuskerk nu eigendom is van Radboud, De Werf, Laurentius en de eigenaren van de woning.

Een moment om te vieren, maar gelijk ook de aankondiging van een heel druk einde van het seizoen en een drukke zomer voor het bestuur en vele andere vrijwilligers. Alle bouwplannen die in 3 jaar ontwikkeld zijn gingen nu daadwerkelijk starten. Dit betekende: fondsenwerving, aannemers en leveranciers contracteren, planningen maken en vrijwilligers mobiliseren. Dit had gevolgen voor de activiteiten. Sommige zijn het seizoen 2018/19 iets eerder gestopt of hebben tijdelijke huisvesting gevonden in de pastorie van de Jacobuskerk of het gebouw van Radboud.

De verbouwing is op dit moment (augustus 2019) nog in volle gang, jammer genoeg hebben we tegenslag gehad met de aanbouw. Door miscommunicatie, was het bestuur in de veronderstelling dat hier geen omgevingsvergunning voor nodig was. Dit bleek later toch noodzakelijk te zijn met een bouwstop tot gevolg. Dit betekende dat wij vanaf juni niet verder kunnen met de uitvoering van de werkzaamheden aan en in de aanbouw waardoor alle werkzaamheden rond de nieuwe keuken dus stilliggen. In hoog tempo zijn er tekeningen en constructie berekeningen gemaakt en bij de gemeente ingediend die de behandeling hiervan gelijk opgepakt heeft. We hopen en verwachten snel weer verder te kunnen gaan met werkzaamheden aan de aanbouw.  

Gelukkig zijn er ook heel veel positieve dingen gebeurt, de reacties op de oproepen van het bestuur voor helpende handjes zijn fantastisch. Slopen, opruimen, klussen, verven, timmeren, catering etc. ze zijn er iedere keer weer. Deze vele positieve reacties hebben ook het bestuur er doorheen gesleept in donkere dagen. Het is geweldig om lid te zijn van zo een positieve club mensen. Mocht u willen weten hoe dit allemaal in zijn werk gegaan is, de foto’s staan op deze prachtige website.

Wat zijn de gevolgen voor het nieuwe seizoen 2019-2020? Nu de verbouwing daadwerkelijk een feit is, heeft het bestuur besloten het lidmaatschapsgeld te verhogen naar €10,-- per jaar. We hopen de activiteiten op hun normale tijdstip te kunnen starten, maar op dit moment kunnen we dat nog niet met zekerheid bevestigen.

Op onze website zijn alle activiteiten uitvoerig beschreven en kunt u ook vinden bij wie u informatie kunt opvragen. Om verder zo transparant mogelijk te zijn staan er onder het kopje organisatie diverse stukken zoals, de nieuwe statuten, het jaarverslag, het beleidsplan, het privacyreglement e.d. Ook is het mogelijk om via de website vragen te stellen of ideeën aan te dragen, laat het maar horen.

Vanuit ons motto: Samenwerken - Ontmoeten - Verbinden, zullen we alle activiteiten blijven faciliteren zodat het opnieuw mogelijk wordt om er voor u als deelnemer een fantastisch seizoen van te maken. Natuurlijk is het ook voor ons als bestuur een hele uitdaging om het nieuwe gebouw, met een prachtige grote keuken, volledig te gaan benutten zodat de exploitatie er nog prettiger uit komt te zien.

Ik wens u ook in seizoen 2019 - 2020 weer vele plezierige en gezellige uurtjes toe in ons verbouwde Ontmoetingscentrum De Werf en hopelijk bent u hier net zo trots op als het bestuur. Want dit hebben we niet alleen deze zomer gerealiseerd, maar ook over de jaren heen met de vele deelnemers/vrijwilligers die al jaren trouw zijn aan deze club.

Ton Verdoes (voorzitter)                                                                             
augustus 2019