Spring naar inhoud

VOORWOORD SEIZOEN 2020-2021

HOE VERDER IN ONS PRACHTIG ONTMOETINGSCENTRUM DE WERF?

Wat een hectisch seizoen 2019 – 2020 hebben we achter de rug. Voor vele van ons geldt dit seizoen als een tropenjaar. De uitvoerig van de grootschalige renovatie heeft er flink ingehakt omdat het “normale” bestuurswerk ook gewoon door moest gaan. Gelukkig zijn we bij deze megaklus fantastisch geholpen door de vele vrijwilligers, nogmaals dank daarvoor.

Een hoogtepunt was natuurlijk de officiële opening van het centrum door wethouder Patricia van Aaken op zaterdag 26 oktober 2019 met de onthulling van onze eigen vlag. De draaimolen zorgde voor een gezellige entree, de zon stond hoog aan de hemel, er was een groot aantal belangstellende, het officiële deel liep perfect en de drankjes en (zelfgemaakte) hapjes waren voortreffelijk. Al met al een kroon op het werk van velen.

Terwijl we nog een beetje aan het bijkomen waren van de hectische periode, kwam corona in Nederland op visite en naar aanleiding daarvan hebben we donderdagmiddag 12 maart de boel op slot moeten doen. Hiermee brak er een zeer onzekere periode aan waarbij wij als bestuur ook met de handen in het haar stonden. Gelukkig is het gelukt om een op maat gesneden protocol op te stellen die na overleg met alle coördinatoren is vastgesteld en door de gemeente goedgekeurd.

Op basis van dit protocol zijn we aan de slag gegaan om plannen te maken voor het nieuwe seizoen. Dit hebben we gedaan met een gewijzigde bestuurssamenstelling.
De termijn voor onze secretaris Ad Verlinde zat erop en hij vond het, zeker na dit tropenjaar, wel genoeg zo en terecht.
Onze drijvende kracht achter alle activiteiten Barbara de Kooter heeft helaas om privé redenen moeten besluiten om te stoppen met  haar bestuurswerk bij De Werf.
Gelukkig is het ons snel gelukt om geschikte opvolgers te vinden en heeft Jacqueline Lansbergen de klus van Ad en Henk van Ravensbergen die van Barbara overgenomen. Hierdoor draaien we vanaf augustus weer met een voltallig vijfkoppig bestuur.

Inmiddels is er met succes in de maanden juli en augustus proefgedraaid door de diverse activiteiten om te kijken of alles uitvoerbaar was binnen de coronaopstelling en regeltjes. Dit succes wetende hebben we besloten om in september het nieuwe seizoen “gewoon” op te starten. Hierbij is de aandacht voor ventilatie nog wel aan de orde. We zijn flink aan de slag om te proberen een volledig nieuw gebalanceerd ventilatiesysteem aan te laten leggen. Als alles loopt zoals we wensen zal dit eind september/begin oktober nog gerealiseerd zijn. Tot die tijd mogen de ruimten alleen gebruikt worden met de ramen en deuren open.

Natuurlijk heeft het op slot draaien van de ruimte en het beperken van het maximale aantal deelnemers ook financiële consequenties, de inkomsten vallen voor een deel weg terwijl de vaste lasten gewoon door blijven lopen. We hopen dan ook dat alle deelnemers de jaarlijkse bijdrage aan De Werf in september gaan betalen, ook al kiest iemand ervoor om misschien even te wachten met deelnemen aan een activiteit. Voor de continuïteit van het centrum is dat heel belangrijk, deze is immers van ons allemaal.

Op onze website www.dewerfkethel.nl zijn alle activiteiten weer uitvoerig beschreven en kunt u ook vinden bij wie u informatie kunt opvragen.
Om de organisatie zo transparant mogelijk te houden zijn alle van belang zijnde stukken en berichten hier op te vinden.
Ook is het mogelijk om via de website vragen te stellen of ideeën aan te dragen, laat het maar horen.

Vanuit ons motto: Samenwerken - Ontmoeten - Verbinden,  zullen we alle activiteiten blijven faciliteren zodat het opnieuw mogelijk wordt om er voor u als deelnemer een fantastisch seizoen van te maken.
Natuurlijk blijft het ook voor ons als bestuur een hele uitdaging om het nieuwe gebouw, met een prachtige grote keuken en sfeervolle tuin, volledig te gaan benutten zodat de exploitatie er nog prettiger uit komt te zien.

Ik wens u ook in seizoen 2020 - 2021 weer vele plezierige en gezellige uurtjes toe in ons verbouwde en corona aangepast Ontmoetingscentrum De Werf en hopelijk blijft u hier net zo trots op als het bestuur.
Let nog een beetje meer op elkaar en blijf vooral gezond.

Ton Verdoes (voorzitter)                                                                                             augustus 2020