Spring naar inhoud

VOORWOORD SEIZOEN 2021-2022

HOERA:
WE MOGEN WEER VAN START IN ONTMOETINGSCENTRUM DE WERF?

Wat een vreemd seizoen 2020 - 2021 hebben we achter de rug door al die nooit verwachte coronamaatregelen. Natuurlijk zijn ook wij als bestuur hiermee overvallen maar we zijn er ook gelijk mee aan de slag gegaan. Nog voordat premier Rutte een algehele sluiting van ons land had afgekondigd hebben we de deur van het Ontmoetingscentrum al op slot gedraaid. We vonden het onverantwoord om de boel open te houden met het risico om een brandhaard te worden bij een corona uitbraak.
Als bestuur wilden we hiervoor niet verantwoordelijk zijn.

We zijn ook gelijk aan de slag gegaan voor het moment dat we toch weer geheel of gedeeltelijk open mogen.  We hebben een protocol geschreven voor het gebruik van de zalen en het maximum aantal deelnemers vastgesteld op basis van de 1,5 meter maatregel. Ook is het ons gelukt om een zeer geavanceerd ventilatiesysteem te laten installeren, niet goedkoop maar behulp van fondsen en de inzet vanuit eigen middelen is dat gelukt en beschikken we constant over goed geventileerde ruimten.

Toch vonden we dit nog niet genoeg en zijn we voor de Kerstdagen een actie gestart om al onze deelnemers thuis een attentie te brengen om te laten blijken dat we ze in deze moeilijke tijd zeker niet vergeten zijn. Gelukkig hebben de coördinatoren van de activiteiten ervoor gezorgd dat deze attentie tijdig bij iedereen bezorgd is. Op deze actie, gesteund door het Fonds Schiedam Vlaardingen hebben we vele spontane, vrolijke, lieve, leuke reacties mogen ontvangen.

En nu? Nu mogen we na 25 september weer terug naar een beetje normaal. Alle activiteiten kunnen weer op volle sterkte gaan draaien en dat is een heel mooi vooruitzicht. Gelukkig zijn er ook weer wat nieuwe activiteiten gestart waardoor ons centrum weer gaat bruisen zoals dat na de heropening net weer op gang gekomen was.

Financieel ziet het er gelukkig allemaal nog gezond uit al moeten we natuurlijk geen gekke dingen gaan doen. Gelukkig zijn we ons daar als volledig bestuur heel goed van bewust.

Waar we dit seizoen wel over na gaan denken is, hoe we de instroom van wat jongere deelnemers kunnen gaan stimuleren. Zowel de deelnemers als de coördinatoren zijn niet meer de jongsten zodat het voor de continuïteit van De Werf noodzakelijk is voor een goede aanvulling te zorgen. We richten ons hierbij b.v. op de bewoners in de buurt met de vraag of zij ideeën hebben wat ze graag in De Werf zouden willen doen. Inmiddels is er begin gemaakt om met de buurt de overleggen rondom de plannen Joppelaan hoek Kerkweg. Zal zeker worden vervolgd en uitgebreid.

Op onze website zijn alle activiteiten weer uitvoerig beschreven en kunt u ook vinden bij wie u informatie kunt opvragen.
Om de organisatie zo transparant mogelijk te houden zijn alle van belang zijnde stukken en berichten hier op te vinden. Vanuit ons nieuwe Huishoudelijk Reglement gaan we proberen om dit nog verder uit te breiden. Ook is het mogelijk om via de website vragen te stellen of ideeën aan te dragen, laat het maar horen.

Vanuit ons motto: Samenwerken - Ontmoeten - Verbinden,  zullen we alle activiteiten blijven faciliteren zodat het opnieuw mogelijk wordt om er voor u als deelnemer een fantastisch seizoen van te maken.
Natuurlijk blijft het ook voor ons als bestuur nog steeds een hele uitdaging om het nieuwe gebouw, met een prachtige grote keuken en sfeervolle tuin, volledig te gaan benutten zodat de exploitatie er nog prettiger uit komt te zien.

Ik wens u ook in seizoen 2021 - 2022 weer vele plezierige en gezellige uurtjes toe in ons  Ontmoetingscentrum De Werf en hopelijk blijft u hier net zo trots op als het bestuur.

Let nog steeds een beetje op elkaar en blijf vooral gezond, zeker nu de regeltjes steeds wat meer komen te vervallen, het virus is namelijk nog niet weg.

Ton Verdoes (voorzitter)                                                                                         september 2021