Spring naar inhoud

HOME

EEN NIEUW SEIZOEN VOL MET NIEUWE PLANNEN

Nadat het seizoen 2021 - 2022 nog wat rommelig verlopen is door de aanhoudende corona perikelen, gaan we er optimistisch vanuit dat we het nieuwe seizoen voluit aan de bak kunnen. Natuurlijk gebeurt dit onder aanvoering van onze geweldige coördinatoren, met behulp van een groot aantal vrijwilligers, in eerste instantie met de gebruikelijke activiteiten. Die kunt u op deze site vinden onder het kopje “activiteiten”. Daar staat de inhoud van de activiteit beschreven en vindt u informatie over de kosten en bij wie u moet zijn om mee te kunnen doen. Onder andere door de verbouwingswerkzaamheden is er bij elke activiteit wat ruimte ontstaan om nieuwe deelnemers te verwelkomen. Ook u bent van harte welkom.

Toch willen we als bestuur niet berusten in deze mooie situatie maar richten we onze blik vooral op de komende jaren met daarbij ook de vraag hoe ziet alles in De Werf er over 5 en 10 jaar uit? De huidige gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers en de deelnemers dwingt ons om hierover na te denken. We zitten nu in de fase van ideeën verzamelen om uiteindelijk te komen tot een nieuw beleidsplan, het huidige van 30 mei 2018 vindt u ook op deze site.
Heeft u leuke, goeie, sprankelende, creatieve ideeën hierover, laat het ons weten.

Nadat we in 2019 de grootschalige renovatie van het Ontmoetingscentrum uitgevoerd hebben, lopen we nu te dromen om ook de buitenruimte groots aan te pakken. Samen met onze naaste buren en de bewoners van de Joppelaan hoek Kerkweg hebben we hiervoor een buurtinitiatief ontwikkeld, ook te vinden op onze site. Voor ons is het van groot belang om het voorterrein (de grindbak) anders in te delen zodat het meer past in de groene structuur van dit stukje Kethel. Om dit mogelijk te maken moet er eerst ruimte worden gecreëerd om elders te parkeren, wij denken aan het braakliggend terrein aan de Joppelaan. Daar kan prima “parkeren in het groen” gerealiseerd worden. Samen met andere organisaties en de bewoners proberen we hier een fraai groengebied te laten ontstaan. Hoe meer mensen er begaan zijn met de groenstructuur in deze buurt en over de inrichting willen meedenken met ons hoe beter. Iets voor u?

Bovengenoemde onderwerpen passen natuurlijk nog steeds prima in onze doelstelling:
Samenwerken - Ontmoeten - Verbinden.

Als bestuur zullen we van hieruit de activiteiten e.d. blijven faciliteren zodat het voor alle regelaars weer mogelijk wordt om er een fantastisch seizoen van te maken. Uiteraard blijft het enthousiasme van de deelnemers daarbij van groot belang. Doet u mee?

Ik heb er alle vertrouwen in dat het weer gaat lukken, u ook?

Ton Verdoes (voorzitter Stichting De Werf)

Augustus 2022